Üzleti feltételek, Reklamációs eljárás

1. Általános rendelkezések

1.1. A Vevő a rendelés végrehajtásával elfogadja a Közvetítő Általános Szerződési Feltételeit, amelyek szabályozzák a Felek közötti jogok és kötelezettségek meghatározását az Eladóval kötött adásvételi szerződésből eredően. A Vevő és az Eladó kapcsolatát ezek a Szerződési Feltételek szabályozzák, amelyek mindkét Félre kötelezőek, hacsak a megkötött szerződésben kifejezetten más nem rendelkezik. A Szerződési Feltételek meghatározzák az Eladó és vevői (Vevő) jogait és kötelezettségeit, és jelenlegi formájukban alkotják a vásárlási szerződés tartalmát (az áru szállítására vonatkozóan), vagy annak elválaszthatatlan részei. A jelen Szerződési Feltételekkel nem szabályozott jogok és kötelezettségek a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően irányítódnak, különösen az érvényben lévő polgári törvénykönyv szerint.

Az Eladó egy gazdasági társaság, a POP Tabor-JC, s.r.o. / Asoto.hu, Staroklokotska 17, 39003 Tabor, Cseh Köztársaság, KSH-szám: 25159038, adószám: CZ25159038, bejegyzett a C. szekcióban a České Budějovice Kerületi Bíróság által, betét 6787, e-mail: info@asoto.cz, telefon: +420731188487 (továbbiakban: „Eladó”). Ezek a kereskedelmi feltételek érvényesek az áru internetes boltban történő vásárlásra vonatkozóan asoto.hu amelyet a POP Tábor-JC, s.r.o. üzemeltet az internetes oldalon asoto.hu.

1.2. A Vevő a rendelés végrehajtásával elfogadja ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, és egyúttal hozzájárul az Eladó Reklamációs Rendjéhez.

1.3. Ha az érintettek között nem lett létrehozva állandó Vásárlási Szerződés írásban, az Eladó az árut elektronikus rendelés és a vásárló specifikációja alapján szállítja (rendelések elektronikus levélben megküldve) az első regisztrációkor elérhető űrlapon az internetes áruházban. Az elektronikus megrendelés csak a Vásárlási Szerződés megkötésére irányuló javaslat, amely az Eladó jóváhagyását és megerősítésétől függ.

1.4. Az érdekelt felek célja a panaszokat kölcsönös megállapodással megoldani. Az Eladó ennek érdekében belső vizsgálatot végez, amint minden tényt megállapít. A panaszokat és javaslatokat e-mailben a vagy ajánlott levélben lehet elküldeni a címre asoto.cz/POP Tábor-JC, s.r.o., Staroklokotská 17, Tábor 390 03. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti (www.bekeltetes.hu), vagy fordulhat az EU online vitarendező oldalhoz. Amennyiben az érdekelt felek nem jutnak egyezségre a vitáik békés rendezésében, bármelyikük fordulhat az illetékes bírósághoz.

2. Szerződés tárgya

2.1. A Szerződés tárgyát kizárólag a Vásárlási Szerződésben - megrendelésben (a továbbiakban: termék) kifejezetten meghatározott tételek képezik.

2.2. A Szerződésben, a katalógusban, prospektusban és más nyomtatott anyagokban szereplő súlyok, méretek, kapacitások, árak és egyéb adatok kötelező érvényűek, kivéve, ha a Szerződésben kifejezetten jelölték meg őket kötelező jellegűnek.

2.3. Az Eladó vállalja, hogy hibátlan árut szállít a Vásárlónak: az adott áruciklusra jellemző specifikációkkal vagy jellemzőkkel összhangban álló, megfelel a Cseh Köztársaság területén érvényes szabványoknak, előírásoknak és rendeleteknek, cseh nyelvű karbantartási és használati útmutatóval ellátott áru.

3. Teljesítés helye

3.1. A személyes átvétel esetén a Vásárlónak meg kell adnia a rendelés számát és a vásárló nevét. Ha a terméket más személy veszi át, mint a Vásárló, akkor ezen személynek fel kell mutatnia a Vásárló teljes meghatalmazását és érvényes személyi igazolványt.

4. Megrendelési termék, szerződés megkötése

4.1. Az elektronikus megrendelés érvényességének feltétele a megadott űrlapon való összes előírt adat és információ kitöltése.

4.2. Azon vásárlóknak, akik a terméket továbbértékesítés céljából rendelik meg, kötelező kitölteniük a "vállalati adatok" részt is.

4.3. A megrendelés egy ajánlat a Vásárló részéről a Vásárlási Szerződés megkötésére. A Vásárlási Szerződés csak a Vásárló által elküldött megrendelés visszaigazolásával jön létre a Vásárolt részéről.

4.4. A kapcsolati adatok hibátlan kitöltése a Szerződés megkötésének feltétele. Különösen, ha hibás e-mail címet adnak meg, nem kerül sor a Vásárolt által küldött megrendelés elfogadásának visszaigazolására, és a Vásárolt köteles ezt az adatot helyesen korrigálni.

4.5. Az adásvétel jellegétől függően (termék mennyisége, ára, szállítási költség, távolság stb.) a Vásárolt mindig jogosult a megrendelés autorizálását kérni a megfelelő módon (például telefonon vagy írásban). Ha a Vásárolt elutasítja a megrendelést a kért módon való autorizálásra, a megrendelést érvénytelenné nyilvánítják.

4.6. Ha a felek között hosszú távú írásbeli Kuponi szerződés van megkötve, az elektronikus megrendelés különösen meghatározza és részletesebbé teszi a szerződést, és az a szerződés szerves részét képezi.

4.7. Az írásbeli Kupni Szerződést kötött vásárlók azon előnyöket élvezik, amelyeket a Szerződés aláírásakor megállapítottak, illetve azokat az előnyöket, amelyeket a Vásárolt egyoldalúan kínál az internetes oldalán kötés után.

4.8. A Vásárolt fenntartja a jogot, hogy ne továbbítson megrendelést / fizetés utánvételkor /, ha a Vásárló szándékosan nem vette át az előző szállítmányt.

4.9. A Vásárlónak csak az Szerződés megkötését követően van lehetősége lemondani a megrendelést a 4.3. pontban meghatározott Vásárolt által küldött megerősítésig.

4.10. Ha a Vásárolt terméket harmadik félnek értékesíti, a harmadik fél nem szerez jogokat a Vásárolt részéről a Vásárlóval szemben.

5. Az ár és a fizetés

5.1. Az eladó weboldalán feltüntetett ajánlott árak a termékek megrendelésekor érvényesek, a feltüntetett árak tartalmazzák az áfát.

5.2. Az eladó fenntartja magának a jogot a nyomdai hibák és az árak megváltoztatására, pénzügyi változások, jelentős infláció-növekedés vagy a gyártók és más beszállítók szállítási feltételeinek jelentős változásai esetén.

5.3. A vételár kifizetésnek tekintendő az áru átvételekor történő fizetéssel a szállítónak, a teljes vételár jóváírásával a Kereskedő folyószámlájának önálló tételeként vagy készpénzben történő kifizetéssel az Eladó pénztárában. Az eladó fenntartja a tulajdonjogát az áruhoz, amíg a vételár teljes egészében ki nem fizetésre kerül.

5.4. A Vásárló és az Eladó közötti Vásárlási Szerződés alapján kiállított számla egyidejűleg adóigazolás is.

5.5. A Vásárló a terméket kizárólag teljes fizetés után veheti át, hacsak másképpen nem lett megállapítva.

5.6. A számla fizetési határideje a kiállítás dátumától számított 7 nap.

5.7. Az áruk árához hozzáadódik a szállítási díj, a fizetési díj és egyéb a rendelésben feltüntetett díjak.

5.8. Az adóköteles teljesítés napjának tekintendő az áru átadásának napja.

6. Az adófizető információs kötelezettsége

Az árbevétel nyilvántartási törvény értelmében az eladónak kötelessége kiállítani vevőjének a blokkot. Ezenkívül köteles az átvett árbevételt az adóhatóságnál nyilvántartásba venni.

7. Szállítási határidő

7.1. A szállítási határidő a kötelező megrendelés kézhezvételétől számítva indul, feltéve, hogy megkapták az összes olyan dokumentumot, amely szükséges a szállítás időben történő teljesítéséhez.

7.2. Ha a termék raktáron van, az Eladó köteles azt legfeljebb 4 munkanapon belül elküldeni vagy átadni a szállító cégnek. A szállítási határidőt az adott körülményekhez mérten meghosszabbíthatják, ha a késedelem magvis maiorból vagy az Eladó által okozott körülményekből ered.

7.3. Ha a Vásárló fontos megrendelést ad le, köteles írásban kérvényezni az Eladótól a termék elérhetőségének és a megrendelésnek a megerősítését, figyelembe véve, hogy előfordulhat, hogy a termék jelenleg nem elérhető vagy kifogyott. Ilyen esetben az Eladó köteles értesíteni erről a Vásárlót, és a Vásárló megrendelése az értesítés kézhezvételének napján törlésre kerül. A Vásárlónak nincs jogosultsága semmilyen kártérítésre a nem elérhető termék miatt törölt megrendelése miatt. Ilyen esetekben az Eladó javasolja a Vásárlónak, hogy hozzon létre egy új megrendelést.

7.4. A szállítási határidőnek akkor tekintendő teljesítettnek, ha a termék a teljesítés helyén legkésőbb az eredeti vagy később megállapodott szállítási határidő utolsó napján készen áll a kézbesítésre. Ha az Eladó nem képes 14 naptári napon belül elküldeni a terméket a Vásárlónak (átadni az első szállítónak), köteles minden, a Vásárló által az aktuális megrendeléshez - Vásárlási Szerződéshez befizetett összeget visszatéríteni az Vásárló számlájára.

7.5. 1-nél több darabszámú rendelés külön-külön is elküldhető és kézbesíthető. Ez nem változtatja meg a szállítási díjat.

8. Szállítási feltételek

8.1. Az áru kiszállításának vevői árának áttekintése A vevő köteles az eladónak a vételáron felül kifizetni az áru kiszállításának költségeit, mely a választott szállítási módnak megfelelően az árban kerül feltüntetésre. A szállítási díj a vevő által választott szállítási módtól függően változik, és magában foglalja az összes adót (különösen az áfát), az illetékeket stb. Az aktuális ÁFA-t tartalmazó szállítási díj a kiválasztott szállítási módok esetén mindig az érintett szállító által kiszámlázott összeg formájában kerül feltüntetésre. A postaköltség a szállítások esetleges változásai miatt változhat, ezért itt nem soroljuk fel, de a termékoldalon mindig megtalálja. Ha kézbesítési módként a Magyar Postát választja, a csomag kézbesítése a csomagszolgálattal történik, amely lehetővé teszi a csomag azonnali kézbesítését munkanapokon az áru feladásától számított 48 órán belül. Ezzel egyidejűleg küldünk Önnek egy SMS-t a csomagszámmal, valamint egy e-mailt a Magyar Posta nyomkövető rendszerére mutató hivatkozással, amellyel ellenőrizheti a csomag címére vezető útját. Ezt a szállítási módot nagy megbízhatósága és gyorsasága miatt ajánljuk. Hogyan kézbesítik a csomagot? A kézbesítő munkanapon, általában 8-16 óra között viszi el a csomagot a szállítási címre, ahol átadja Önnek. Ha nem ér el otthon, értesítést hagy a postaládájában, hogy átvegye a csomagot. A csomagot 7 napig tároljuk a postán, és ha nem veszi át, visszakerül raktárunkba és a rendelése automatikusan törlésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy a pontos szállítási időt nem tudjuk garantálni, közölni. Ha a posta a kézbesítés során nem éri el Önt otthonról, telefonon kérheti a csomag ismételt kézbesítését a lakcímére. Ez a szolgáltatás ingyenes. A csomagküldés menetét az alábbi linken követheti nyomon: Csomagkövetés Magyar Postán. Ha a csomagolás sérült vagy felbontott, ne vegye át. Vegye fel velünk a kapcsolatot a +420731188487-es információs vonalon, és megbeszéljük a következő eljárást. Amennyiben 3 munkanapon belül nem kap SMS-t és e-mailt a kiszállításról, vagy nem kap értesítést a csomag átvételéről, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélvonalunkkal +420731188487 vagy az info@asoto.cz e-mail címen. A legolcsóbb postaköltség 1390 Ft. Utánvét esetén a díj 790 Ft, melyet a szállítónak kell megfizetni.

8.2. A lehetséges fizetési módok áttekintése A Vevő köteles az Áru árát, azaz a vételárat, az Áru szállítási költségét és az általa választott fizetési módot, valamint a további megállapodás szerinti árakat megfizetni a Kereskedő által engedélyezett fizetési módok valamelyikével. A következő fizetési módok állnak rendelkezésre: (i) készpénzes fizetés a csomag átvételekor (szállítási díj) (ii) online fizetés a Kereskedő által használt fizetési rendszeren keresztül A gyors banki átutalással történő fizetés egy online fizetési szolgáltatáson keresztül történik. Amennyiben a Vevő úgy dönt, hogy a vételárat gyors banki átutalással fizeti, a fizetési módot a megrendelés során választja. A megrendelés teljesítése után automatikusan átirányítjuk az Internet bankingba. Bejelentkezés után egy előre kitöltött fizetési megbízás jelenik meg. A vásárló jóváhagyását követően a fizetés perceken belül átutalásra kerül a megfelelő számlára. A vevő által választott fizetési mód költséggel járhat, amelyet a vevő a vételárral együtt köteles megfizetni az áru választott szállítási módjával együtt.

8.3. A fizetési módok esetleges változásai miatt a költségek itt nem szerepelnek, illetve nem frissülnek, de a Termék oldalon mindig megtalálhatóak. A Vevő által választott fizetési mód ára minden esetben tartalmazza az összes adót (különösen az áfát), illetékeket stb. Biztonságos online fizetési információ.

9.  Hibafelelősség, garancia, reklamáció, reklamációs eljárás

9.1. A jótállás időtartama /10 000 Ft - 100 000 Ft között egy év, 100 001 – 250 000 Ft között 2 év, 250 000 Ft felett pedig 3 év/. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

9.2. Ha az objedelést több küldeményre osztják, akkor az érvényesítési határidő kezdődik az utolsó rész átvételétől számítva.

9.3. A vevőnek az áru átvételekor ellenőriznie kell a csomagolás sértetlenségét és az esetleges károkat azonnal jelentenie.

9.4. A vevőnek mielőbb meg kell vizsgálnia az árut. Ha a vevő hibát észlel az áru átvételekor, azt haladéktalanul jelentenie kell a webáruház üzemeltetőjének a következő elérhetőségek valamelyikén: e-mail: info@asoto.cz , telefon: 731188487 , Cím : asoto.hu/POP Tábor-JC, s.r.o, E-SHOP, Staroklokotská 17, Tábor 390 03

9.5. A vevőnek minden esetben jeleznie kell a hibákat, amint azokat észleli, és nem késlekedhet a bejelentéssel.

9.6. Ha a reklamált termék használt, a vevőnek az Újra Reklamációs Űrlapot kell mellékelnie, amelynek a reklamációt a gyorsabb feldolgozás érdekében tartalmaznia kell az alábbiakat: a termék szállításának dátumát, a termék megnevezését és számát, a vételárat (a vásárlást igazoló dokumentum másolatát, például a blokk másolatát, rendelés számát, terminál-kimenetet vagy a vásárlás pontos dátumát és helyét, amely alapján a vásárlás ellenőrizhető), a reklamált mennyiséget, a hibák pontos leírását és javaslata a reklamáció kezelésére, elérhetőségeket (legjobb esetben telefonos számot vagy e-mail címet), a vásárló címét, amelyre a reklamációt elküldik.

9.7. A vevőnek jogában áll reklamációt előterjeszteni, ha az áru 24 hónapnál rövidebb idő alatt, a vételár elfogadásától számítva, hibátlan volt. Ez nem vonatkozik (a) az áru esetében, amelyet alacsonyabb áron adtak el a hibáért járó kedvezmény miatt, (b) az olyan hibára, amely a termék használatával vagy kopásával egyenértékű, (c) a használt áru esetén a hiba olyan mértékű, amely megfelel az áru használatának vagy kopásának mértékének, amely az áru átvételénél a vevőnél létezett, vagy (d) amely a termék természetéből vagy a felek megállapodásából ered. (e) a vevő által okozott mechanikus sérülés vagy más sérülés akár tudatosan vagy nem tudatosan.

9.8. A garanciális időszak alatt kicserélt terméknél a korábbi garanciális időszak tovább folytatódik, nem kezdődik újra a 2 éves garancia. A garanciális időszak nem azonosítható a termék élettartamával, azaz az időszakkal, amelyen belül a termék megfelelő használat és gondozás mellett az adott jellemzői, célja és a használat intenzitásának különbségei alapján életképes. Továbbá az időszakon belüli normál kopás és mechanikai sérülések nem vonatkoznak.

9.9. A vevő jogosult élni a hibajogával, amely a termék átvételétől számított 24 hónapon belül jelentkező hibákra vonatkozik. Ez nem vonatkozik (a) az alacsonyabb áron értékesített termékekre, ahol a hibára vonatkozóan kedvezményt adtak, (b) a termék használatával vagy kopásával egyenértékű hibákra, (c) a használt termékre, ahol a hiba az áru átvételénél lévő használat vagy kopás mértékének megfelelő, vagy (d) ha a hiba természeti tulajdonságából, illetve a felek közötti megállapodásból ered. (e) mechanikus sérülés a vevő által okozott sérülések vagy más sérülés, akár tudatosan vagy nem tudatosan.

9.10. Ha az árut a megfelelően meghatározott jellemzőkkel nem adták át, azaz hibásak, akkor a vevő jogosult a hiba miatt jogot érvényesíteni. Az érvényesített reklamáció négyféleképpen kezelhető: 1/ az áru javítása 2/ az áru kicserélése újjal 3/ kedvezmény a termékre 4/ pénz visszatérítése. A választást a súlyos vagy nem súlyos szerződésszegéshez igazodó visszaélési jog megállapítja. A választást a vevő reklamációs jegyzőkönyvében kell rögzíteni.

9.11. Ha a hiba jogosult, az összes költséget fedezni kell, amit a vásárló a termék visszatérítésekor a szállító irányába megtett.

9.12. A jogosult reklamációkat nem kell értékelni ezen esetekben: 1/ A hiba előfordul, mielőtt a terméket átveszik, és az árban csökkentik a hibáért járó kedvezményt, 2/ az áru használt és a hiba megfelel az áru átvételénél a vevőnél lévő használat vagy kopás mértékének, 3/ a termék használatának, a kopásnak vagy az áru működésének megfelelő hiba, amely az áru élettartama, a célja és a használati különbségek miatt lép fel (pl. az élettartam vége), 4/ a vevő által okozott hiba, amely mechanikai sérülés vagy más sérülés akár tudatosan vagy nem tudatosan, 5/ hiba külső eseményből ered, a hatásokon kívül álló okok miatt az eladó nem felelős.

9.13. A vevőnek az áru átvételekor észlelt hibákról haladéktalanul jelentést kell tennie a webáruház üzemeltetőjének. Nem jogosult azokon kívül bármilyen további joga reklamálni a hibákat.

9.14. Az áru megfelelő vizsgálatához a vevőnek meg kell erősítenie, hogy az árut a jelenlegi követelményeknek megfelelően adta át a reklamációval. Az eladónak nem kell elfogadnia a reklamációt, (i) amelyet nem lehet megfelelően vizsgálni és feldolgozni, és (ii) amikor az áru nincs megfelelően megtisztítva, szárítva stb. a higiéniai követelményeknek és a normál eljárásoknak megfelelően.

9.15. A vevőnek be kell bizonyítania, hogy az árut az eladónál vásárolta és a hibákat a megfelelő határidőn belül jelentette. Ezeknek a tényeknek a bizonyítása nélkül az eladónak nem kell elfogadnia a reklamációt.

9.16. Az áru reklamációjának értékeléséhez és kezeléséhez a vevőnek az áru megfelelő átadására kell gondoskodnia, hogy a reklamációt értékelni és feldolgozni lehessen. Az eladónak nem kell elfogadnia az áru reklamációját (i) amely nem lett megfelelően átadva a reklamáció értékeléséhez és feldolgozásához, és (ii) amikor az áru nem megfelelően megtisztított, megszárított stb. az egészségügyi követelmények és a normál eljárásoknak megfelelően.

9.17. A garanciális időszak alatt elbírálják az árut és az ügyet azonnal, amint az áru megfelelő átadása megtörtént, a bonyolultabb esetekben három munkanapon belül. Ebben az időszakban az áru természeti jellemzői alapján szükséges a szakmai hiba felméréséhez szükséges időt nem számítják be. A reklamációt, beleértve a hibák elhárítását, azonnal és a reklamáció bejelentésekor, de legkésőbb 30 napon belül, az érvényesítési jog érvényesítését követően kell rendezni, hacsak a felek nem állapodnak meg másképpen.

9.18. Ha az árut futárszolgálattal küldték, a reklamációt követően automatikusan visszaküldik a vevő címére.

9.19. Ha a reklamációt elfogadják, akkor a vevő a futárnak befizetett szállítási díjat megtérítik.

9.20. A reklamációt meghallgatják, és a megfelelő garancia meghatározza az eladó által tett kijelentéseket. Ha a reklamációt visszautasítják, az eladó nem viseli a vásárló szállítása közben keletkezett költségeket /szállítási díj az eladó felé a vevőtől/.

9.21. Az áru mindenkor a kereskedő által elfogadott meghatározott tulajdonságokkal rendelkezik, különben hibás. Az elfogadott reklamációk időtartamában a vásárló a reklamált áru árának visszafizetésének jogával rendelkezik. A garancia nem vonatkozik (i) az alacsonyabb áron értékesített áru hibáira, amelyekre árrést engedélyeztek, (ii) az áru használatával vagy kopásával egyenértékű hibáira, (iii) az áru olyan hibájára, amely a termék használati időtartamának, céljának és a használati módok különbségeinek megfelel (például az élettartam végét jelző jelzőket), (iv) olyan hibára, amely a termék természeti tulajdonságából vagy a felek közötti megállapodásból származik, (v) az olyan hibákra, amelyeket a vevő mechanikus sérülése vagy más sérülése okozott, akár tudatosan, akár nem tudatosan, (vi) olyan hibákra, amelyek külső események miatt keletkeztek, amelyek az eladóra hatással vannak, de nem közvetlenül befolyásolják az eladót.

9.21 Az alábbi rendelkezésekkel és nem írt rendelkezésekkel az aktuális Polgári Törvénykönyvnek megfelelően kell eljárni. Az esetleges vitákat az eladó és a vevő kívülírásos megállapodásokkal oldhatják meg, amelyek elérhetőségi címekre vonatkoznak - lásd 1.4-es pont.

10. Utasítás a Szerződéstől való elállás jogáról

10.1. Az elállási jog határideje: A Vevő jogosult az elállási jogát gyakorolni az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül, kivéve, ha a Vevő több terméket rendelt, és azokat külön-külön szállították, akkor az elállási határidő az utolsó termék átvételétől számított. Az elállásról szóló értesítést a megadott határidőn belül el kell küldeni az eladónak. Az elálláshoz a Vevő igénybe veheti az Elállási Nyomtatványt, amelyet az eladó biztosít.

10.2. Az elállási jog gyakorlásához a következő adatokat kell megadni: a termék átvételének dátuma, a termék megnevezése és száma, az ár (a vásárlást igazoló dokumentum másolata, például blokk másolata, rendelés száma, terminál-kimenet, vagy a pontos vásárlási dátum és hely, amely alapján a vásárlás ellenőrizhető), a reklamált mennyiség, a hibák pontos leírása és a reklamáció kezelésére vonatkozó javaslat, elérhetőségek (legjobb esetben telefonszám vagy e-mail cím), a vevő címe, ahova a reklamációt küldeni kell.

10.3. Az elállási határidő betartásához elegendő az elállási értesítést elküldeni a megfelelő határidő előtt.

10.4. Az elállás következményei: Ha eláll a Szerződéstől, az eladó haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy (14) napon belül visszatéríti az Ön által neki fizetett összeget, ideértve a szállítási költségeket (kivéve a vevő által választott, a legolcsóbb szokásos szállítási módon felüli szállítási költségeket). A visszatérítés során azonos fizetési eszközt használjuk, amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, hacsak Ön kifejezetten nem egyezik bele más módon; semmilyen körülmények között nem számítunk fel visszatérítési díjat az Ön számára.

10.5. Az áru átvétele: Az árut haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy (14) napon belül visszaküldheti vagy átadhatja az eladónak vagy a címzettnek.

10.6. A visszaküldött áru költsége: A vevőnek viselnie kell az áru visszaküldésének közvetlen költségeit.

10.7. Az áru értékének csökkenése: A Vevő felelős az áru értékének csökkenéséért, amely az áru kezelésével, amely nem szükséges az áru jellemzőinek és tulajdonságainak megismerése céljából, beleértve annak működőképességét.

11. Személyes adatok védelme

11.1 Ezzel a POP Tábor-JC, s. r. o. vállalat, székhely: Staroklokotská 17, Tábor 39003, IČ: 25159038, továbbiakban "asoto.cz" internetes áruház vállalatával történő megrendeléskor hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez a 101/2000-es számú törvény („személyes adatok védelméről szóló törvény”) értelmében: név és vezetéknév, e-mail és telefonszám. Egyéb adatok választhatók. A név, vezetéknév, telefonszám és e-mail kezelése szükséges a regisztrációval kapcsolatos előnyök érvényesítéséhez. Ezeket az adatokat az Üzemeltető a regisztráció időtartamára dolgozza fel. Ha a regisztrációt megszüntetik, az adatokat szükséges ideig tárolják a kapcsolatok rendezése érdekében, legfeljebb 60 napig.

11.2. E fentieken túl, Ön hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez a közvetlen marketing, különösen az üzleti közlemények és hírlevelek küldése érdekében, a 7/2004-es számú törvény (az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló törvény) alapján adott kód 2. bekezdésének értelmében a megrendelések nélküli termékekre vagy szolgáltatásokra. A fentieken túl, az ügyfelek visszatérő kedvezményekkel, kupónokkal és kedvezményekkel kapcsolatos információkat is küldünk. A megadott adatokat harmadik félnek nem adjuk át, a megrendelések teljesítése és az ügyfélszolgálaton kívül nem használjuk fel azokat a marketing célokra. Az adatkezelő információi: Tulajdonos: POP Tábor-JC, s.r.o. Staroklokotská 17, Tábor 39003 E-mail: info@asoto.cz Telefonszám: +420 731 188 487 Amennyiben Ön szeretné visszavonni a fent említett hozzájárulását, kérjük, írja meg nekünk a info@asoto.cz e-mail címre. Minden adatkezelés és marketing célú feldolgozás a GDPR-nek és a helyi adatvédelmi törvényeknek való megfelelésen alapul. Az adatok kezelését a szigorúan bizalmas módon és az adatvédelmi törvényeknek megfelelően végezzük. Asoto.cz az Ön személyes adatainak biztonságát fontosnak tartja, és a megfelelő technikai és szervezeti intézkedésekkel garantálja az adatok védelmét. Amennyiben bármilyen kérdése, kérés vagy panasza van az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@asoto.cz e-mail címen vagy telefonon a +420 731 188 487 számon.

12. Fogyasztóvédelem

12.1 Az Európai Bizottság 2016-ban internetalapú platformot hívott életre, azon fogyasztók számára, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére. Ha a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik, a kereskedők is nyújthatnak be panaszt a fogyasztókkal szemben a termékek vagy szolgáltatások online vásárlásával kapcsolatban.Azok a vitarendezési testületek szerepelnek az online vitarendezési platform jegyzékében, amelyek megfelelnek bizonyos minőségi előírásoknak, és amelyeket a nemzeti hatóságok is elismernek. Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el ingyenesen és gyorsan. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az alábbi linken keresztül érheted el: EU online.

13. Záró rendelkezések

13.1. Ezek az ÁSZF az Elektronikus Rendelés elküldésének napján érvényes szövegükben érvényesek a Kereskedő internetes oldalán, hacsak az Felek között nem egyeztettek írásban mást.

13.2. Amennyiben folyamatos szerződéses kapcsolat (amennyiben írásban került megkötésre Keretvásárlási Szerződés) áll fenn, a Vevőnek joga van kilépni a Szerződésből, ha a Szerződés aláírását követően az ÁSZF-ben jelentős változás történt. Ha a Vevő az ilyen változást követően küldi el a rendelést, akkor feltételezzük, hogy egyetért a változtatással.

13.3. Az elállás hatályos annak kézhezvételétől, de nem vonatkozik már a szállításra átadott csomagra.

13.4. Az Elektronikus Rendelés elküldésével a Vevő kifogástalanul elfogadja a jelen ÁSZF összes rendelkezését az elküldés napján érvényes szövegben, valamint az abban megjelölt árakra (beleértve az esetleges szállítási és kiszállítási költségeket is) az Eladó internetes oldalán található árlistában, hacsak a konkrét esetben más nem lett írásban megállapítva.

13.5. Az elküldött rendeléssel (Vételi Szerződés ajánlattétellel) a Vevő a termék szállításáig kötelezett, visszavonhatatlanul. Az ÁSZF 2018. június 1-től érvényes.

Hledat: ""

0 db
Kosár: 0 Ft
0 db
Oblíbené
  •  
  • Kapcsolat
  •